Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Vakanties

Vrije dagen

Vrije dagen 2023-2024

vrijdag 22 december alle kinderen om 12.00 uur vrij.
Vrijdag 26 januari Studiedag team alle kinderen vrij.
Dinsdag 2 april Studiedag team alle kinderen vrij.
Maandag 10 juni Studiedag team alle kinderen vrij.
Vrijdag 21 juni Dorpsfeest alle kinderen vrij.

 

Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur. 5 minuten voor aanvang van de school gaat de bel. Groep 1/2/3 kunnen 5 minuten voor schooltijd gebracht worden tot aan het hek. Bij slecht weer mogen ook de andere kinderen 10 min. voor schooltijd naar binnen. Alle schooltijden op een rijtje: 

 

Groep 1-8
Maandag: 8:30 – 14:00 
Dinsdag: 8:30 – 14:00 
Woensdag: 8:30 – 14:00 
Donderdag: 8:30 – 14:00 
Vrijdag: 8:30 – 14:00 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO)

Wilt u gebruik maken van opvang voor uw kind buiten schooltijd? Kinderwoud organiseert de voorschoolse- en buitenschoolse opvang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@kinderwoud.nl. 

Kalender
Schoolgids
Bewegingsonderwijs

Rooster voor bewegingsonderwijs

Unit 1/2/3   |   vrijdag 

Unit 4/5/6   |   dinsdag en vrijdag 

Unit 7/8   |   dinsdag en vrijdag 

De kinderen hebben voor de gymlessen een broekje, t-shirt en gymschoenen nodig. 

Op dinsdag hebben Unit 4,5,6 & Unit 7,8 gym van een vakdocent.

Talint

Talint

Vanaf schooljaar 2016/2017 organiseert PCBO Tytsjerksteradiel wekelijks “Talint”. Een speciale klas voor kinderen waarvan sterk wordt vermoed dat ze onder het kopje ‘hoogbegaafd’ vallen. Talint geeft deze categorie kinderen de kans om elkaar te ontmoeten en op een andere manier te leren en ook te leren hoe ze moeten leren.

 

Alle informatie over Talint is te vinden op een speciale website die hier te vinden is. Hier vindt u achtergrondinformatie, de lesindeling en de leerlingportfolio’s.