Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Meivakantie 22 april t/m 7 mei
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september

27 maart studiedag team. 

7 april Goede Vrijdag
10 april Tweede Paasdag

18 & 19 mei Hemelvaarstweekend
29 mei Tweede Pinksterdag

14 juni studiedag team
26 juni studiedag team

21 juli alle leerlingen vrij

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur. 5 minuten voor aanvang van de school gaat de bel. Groep 1/2/3 kunnen 5 minuten voor schooltijd gebracht worden tot aan het hek. Bij slecht weer mogen ook de andere kinderen 10 min. voor schooltijd naar binnen. Alle schooltijden op een rijtje: 

 

Groep 1-8
Maandag: 8:30 - 14:00 
Dinsdag: 8:30 - 14:00 
Woensdag: 8:30 - 14:00 
Donderdag: 8:30 - 14:00 
Vrijdag: 8:30 - 14:00 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Wilt u gebruik maken van opvang voor uw kind buiten schooltijd? Kinderwoud organiseert de voorschoolse- en buitenschoolse opvang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@kinderwoud.nl. 

Rooster voor bewegingsonderwijs

Unit 1/2/3   |   vrijdag 

Groep 4/5/6   |   dinsdag en vrijdag 

Groep 7/8   |   dinsdag en vrijdag 

 

De kinderen hebben voor de gymlessen een broekje, t-shirt en gymschoenen nodig. 

Talint

Vanaf schooljaar 2016/2017 organiseert PCBO Tytsjerksteradiel wekelijks "Talint". Een speciale klas voor kinderen waarvan sterk wordt vermoed dat ze onder het kopje 'hoogbegaafd' vallen. Talint geeft deze categorie kinderen de kans om elkaar te ontmoeten en op een andere manier te leren en ook te leren hoe ze moeten leren.

 

Alle informatie over Talint is te vinden op een speciale website die hier te vinden is. Hier vindt u achtergrondinformatie, de lesindeling en de leerlingportfolio's.