Bernemienskip ''De Greide''

Welkom op de website van Bernemienskip de Greide in Jistrum. Wij zijn een ontmoetingsschool die is ontstaan uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. Het dorp Jistrum telt plm. 950 inwoners en maakt deel uit van de Friese Wouden. Onze school heeft plm. 85 leerlingen, verdeeld over 4 groepen. Wij zijn een identiteitsrijke school waarin zowel christelijk als openbaar zich thuisvoelt. Het onderwijsconcept van de nieuwe school is gericht op thematisch onderwijs waarbij kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen, onderzoekend en ontdekkend kunnen leren en hun eigen leren vorm kunnen geven. Om ons onderwijs toekomstgericht, duurzaam en gepersonaliseerd te houden zijn wij aangesloten bij Next Level. De Bernemienskip de Greide maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Scholen blijven gesloten tot en met de meivakantie

Eastermar, 31 maart 2020

Aan ouders, verzorgers van leerlingen van PCBO Tytsjerksteradiel,

Zoals u waarschijnlijk via de persconferentie heeft gehoord, blijven de huidige coronamaatregelen in ieder geval gehandhaafd tot en met 28 april 2020. Dat betekent voor ons als scholen dat wij gesloten blijven tot en met de meivakantie. Rond 28 april zal het kabinet bekend maken of de maatregelen nog langer van kracht blijven.

Aan de ene kant is deze verlenging van de maatregelen een teleurstelling, aan de andere kant ook een mededeling die we allemaal wel hadden zien aankomen. Onze medewerkers leveren momenteel een grote inspanning om onze leerlingen goed thuisonderwijs te geven. Ik ben onder de indruk van alle acties die ondernomen zijn en worden.

Tegelijkertijd zijn wij ons ook bewust van het beroep dat er nu op u als ouders/verzorgers wordt gedaan. Kinderen lesgeven, ze thuis vermaken en tijd vinden om zelf te werken; dat valt niet mee. Ik heb daar oprecht bewondering voor. Mocht u op enige manier hulp van school nodig hebben, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind. Wij gaan u helpen, daar waar het kan en uiteraard met inachtneming van de maatregelen.  

Ik wens u gezondheid toe en ik hoop van harte dat we u in mei weer op de scholen kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,


Javenda Oppewal
College van Bestuur PCBO Tytsjerksteradiel

Schoolsluiting!

School gaat dicht

Het spoedoverleg van vandaag tussen het kabinet, de zorgorganisaties en het onderwijs heeft uitgewezen dat de scholen in heel Nederland gaan sluiten in verband met het heersende coronavirus. Dat betekent dat onze school met ingang van maandag 16 maart 2020, alleen opvang biedt aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening) en die zelf niet in opvang kunnen voorzien. De maatregel geldt eerst tot 6 april 2020. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.pcbotdiel.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

KSG dienst

In navolging van de pannenkoekendag moeten wij helaas ook de KSG dienst van aanstaande zondag afzeggen. Ook de kerkdienst zelf gaat niet door. Verdere berichtgeving daarover zal via de kerk verlopen.

LET OP!! Pannenkoekendag afgelast!

Beste ouders/verzorgers, 

Door aangescherpte adviezen en richtlijnen ten aanzien van het coronavirus moeten wij helaas de pannenkoekendag van morgen aflassen. Mocht hij later in het jaar wel door kunnen gaan hoort u dit dan van ons. 
Verder volgen wij als school de adviezen van de GGD op en houden het nieuws m.b.t. het coronavirus scherp in de gaten. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u via de mail op de hoogte stellen. 
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met de GGD of met ons als school. 

In onderstaande link vind u de maatregelen die u kunt nemen om verspreiding te voorkomen en richtlijnen voor wanneer u of uw kind thuis moet blijven. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/09/hygienemaatregelen-van-belang-om-verspreiding-coronavirus-tegen-te-gaan

Met vriendelijke groet, 

Dineke van der Zee

Nieuw thema: ''Mijn familie en ik.''

Beste mensen,

Na een prachtig thema over dieren is er na de vakantie weer een nieuw thema gestart. Na een thema met allemaal exotische exemplaren uit verre streken, is dit thema een stuk dichterbij te vinden. Het thema gaat namelijk over jullie en ons. Het heet dan ook ‘mijn familie en ik.’ In alle groepen zullen de kinderen kennis opdoen en lessen volgen over familie van nu, maar misschien ook familie van vroeger. Met 75 jaar bevrijding en 4 en 5 mei aanstaande zullen we ook daar bij stil gaan staan. Tevens is er de komende periode een juffen en meesterdag en over een dikke week pannenkoekendag. Deze zullen uiteraard ook met het thema te maken hebben. Ook een KSG (kerk-school-gezinsdienst) vier je met familie, de naam zegt het al. Kortom weer veel leuke activiteiten voor de komende weken.