Informatie  |  De school in de praktijk

Corona

Hieronder vindt u de laatste informatie die betrekking heeft op het Corona virus.

Voor de handreiking bij neusverkouden kinderen 〉klik hier.
Coronaprotocol 〉klik hier
Beslisboom verkouden kind 〉klik hier
Gezondheidscheck 〉klik hier

Geachte ouders, verzorgers,

Het coronavirus breidt zich weer uit in Nederland en het is waarschijnlijk dat ook onze scholen er mee geconfronteerd worden. Hierbij informeren wij u over het beleid van onze stichting met betrekking tot ons handelen en de informatie die wij verstrekken in geval van een (verdenking van een) coronabesmetting van een medewerker of een leerling op de school van uw kind(eren).

Onderstaand lichten we verschillende scenario’s toe:

  1. Een medewerker/leerling wordt getest op corona
    Van onze medewerkers verwachten wij dat, in geval van klachten, zij zich laten testen in het belang van collega’s en leerlingen. De medewerker/leerling blijft thuis tot de uitslag bekend is. Broertjes en zusjes van de betreffende leerling kunnen gewoon naar school. Omdat in de meeste gevallen de uitslag van de test negatief is, wordt u hierover niet geïnformeerd. Ook als de uitslag negatief is, wordt u niet geïnformeerd. De medewerker/leerling gaat de eerstvolgende werkdag weer aan het werk/naar school.  
  2. De medewerker/leerling blijkt positief getest op corona
    De GGD wordt direct ingelicht en de school volgt het gegeven advies. De kans op sluiting van de school voor de duur van 10 dagen, is in dit scenario groot. U wordt direct geïnformeerd over de maatregelen die worden genomen. Uiteraard start in geval van sluiting de noodopvang en het thuisonderwijs zo snel mogelijk. Omdat wij willen voorkomen dat u dit uit het nieuws verneemt, informeren wij alle ouders van alle leerlingen van PCBO Tytsjerksteradiel over een sluiting van één van onze scholen. In principe heeft een tijdelijke sluiting van een school geen gevolgen voor het onderwijs op een andere school binnen onze stichting.    
  3. Een medewerker/leerling gaat uit voorzorg in thuisisolatie, vanwege contact met een coronapatiënt, maar heeft geen klachten.
    Iemand die geen klachten heeft, kan niet worden getest. Als er geen klachten zijn, is er nog geen reden voor ongerustheid. Omdat wij verwachten dat het regelmatig gaat voorkomen dat een medewerker/leerling uit voorzorg thuis blijft, wordt u hierover niet geïnformeerd. De medewerker/leerling gaat/kan de eerstvolgende werkdag na de thuisisolatie weer aan het werk/naar school.

Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en nemen zo nodig specifieke maatregelen als de situatie daarom vraagt.  Wij volgen in principe de richtlijnen en adviezen van de GGD, RIVM en de PO Raad, maar als er aanleiding toe is, kan er maatwerk worden toegepast. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind(eren).

Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op www.rivm.nl/hygienerichtlijnen en voor actuele informatie over het virus verwijzen we u naar www.rivm.nl/nieuws. Tevens vindt u als bijlage het coronaprotocol.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.