Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Het onderwijsconcept

De Noordwijkse Methode

 

Het ochtendprogramma met basisvakken in de eigen groep met de eigen leerkracht

Op Bernemienskip De Greide werken de leerlingen ’s ochtends aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Hun eigen leerkracht houdt hun ontwikkeling bij. Daarnaast is er wekelijks les in persoonlijke en sociale vaardigheden. ICT en beweging zijn in het hele programma geïntegreerd.

 

Middagprogramma in vakateliers: Leren over jezelf door kennis te maken met de wereld!

’s Middags werken de kinderen in vakateliers aan de hand van een overkoepelend thema. De leerkrachten van de ochtend hebben in de middag hierbij allemaal hun eigen vakatelier, aansluitend bij hun eigen kennis en interesses.

 

Het uitgangspunt van de atelierlessen is om de kinderen te motiveren om zoveel mogelijk te willen leren en hun natuurlijke nieuwsgierigheid te prikkelen. Het doel is dat ze een brede algemene kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen.

 

De leerkrachten ontwerpen zelf de atelierlessen voor hun vak en geven deze aan verschillende groepen. Hiervoor biedt De Noordwijkse Methode alle bouwstenen die nodig zijn. Doordat leerkrachten zich kunnen specialiseren in het vak waar hun interesse ligt, kunnen ze veel dieper ingaan op de onderwerpen en vragen van de kinderen. Er is veel differentiatie naar inhoud en niveau.

 

De Noordwijkse Methode onderscheidt de volgende vakateliers:

– Wereldoriëntatie: Geschiedenis, Aardrijkskunde
– Biologie: Mens en natuur
– Techniek: Constructie, Natuurkunde, Scheikunde
– Expressie: Muziek, Drama, Kunst, Dans
– ICT: Vaardigheden en Mediawijsheid
– Koken: Voeding en gezondheid
– Sport en bewegen

 

Overkoepelend thema voor groep 1 t/m 8

De hele school werkt in de ateliers aan hetzelfde thema. Hierdoor leren de kinderen hoe alles met elkaar samenhangt, kunnen ze nieuwe kennis beter onthouden en vindt er meer verdieping en verbreding van hun kennis plaats. Vakken als taal, lezen, rekenen, kunst, muziek, ICT worden geïntegreerd met inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.

 

De buitenwereld wordt actief betrokken bij de atelierlessen in de vorm van gastlessen en excursies. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt naar actualiteiten.

 

De Noordwijkse Methode in de onderbouw

In groep 1 t/m 3 vinden de vakateliers plaats in de eigen bouw.  De kinderen doen mee met het overkoepelende thema van de hele school. Zij doen dit echter in hun eigen groep, met hun eigen leerkrachten. De belangrijkste pijlers van ons onderbouwprogramma zijn:

– Thema met de hele school
– Aanbod en vraag circulair: focus op eigenaarschap van de kinderen
– Onderzoekend leren – verwondering
– Denkbubbels geïntegreerd in de ateliers en activiteiten
– Ervaringsleren: leren door veel verschillende spel- en leermogelijkheden
– Doorgaande leerlijn in groepen 1-2-3
– Differentiatie van atelieractiviteiten op 3 niveaus
– Extra uitdaging op maat in tempo, inhoud, niveau en werkvormen.

 

Voor meer informatie, zie www.noordwijksemethode.nl
Klik op het logo om naar de website van de Noordwijkse Methode te gaan.

 

 

 

Oarsprong

OARSPRONG

Stichting Oarsprong

 

ONDERWIJS VAN NU.
BASIS VOOR DE TOEKOMST.

 

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!


De Greide is onderdeel van Oarsprong.