Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf 8 uur ‘s morgens telefonisch bij ons melden.

Wanneer de leerkracht van u kind ziek is zullen we dit zo spoedig mogelijk via Parro met u delen.

Aanvragen vakantie of extra verlof

Vakantie of extra verlof aanvragen? Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Download het formulier extra vakantie en verlof (PDF). Voor nadere informatie kunt u de verlofregeling raadplegen. U kunt dan nagaan of uw verzoek binnen de regelgeving valt.