Nieuws

Voor onze locatie in Jistrum zoeken wij een pedagogisch medewerker die graag de mooie combinatie
wil maken door te werken op zowel de peuteropvang, als op de buitenschoolse opvang. De
peuteropvang is gevestigd in een zelfstandige locatie in Jistrum. Samen met je collega op de
peuteropvang vang je de kinderen op en zorg je dat ze zich verder kunnen ontwikkelen, zodat de
overgang naar de basisschool soepel verloopt. De buitenschoolse opvang is gevestigd in de school De
Greide in Jistrum. Je vangt de kinderen na schooltijd op en zorgt dat ze een ontspannende middag
hebben, waarin natuurlijk ook ruimte is voor talentontwikkeling.
Goed om te weten is dat de bouwtekeningen inmiddels gereed zijn om in de nabije toekomst in
Jistrum een IKC te bouwen.