Nieuws

School gaat dicht 

Het spoedoverleg van vandaag tussen het kabinet, de zorgorganisaties en het onderwijs heeft uitgewezen dat de scholen in heel Nederland gaan sluiten in verband met het heersende coronavirus. Dat betekent dat onze school met ingang van maandag 16 maart 2020, alleen opvang biedt aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening) en die zelf niet in opvang kunnen voorzien. De maatregel geldt eerst tot 6 april 2020. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.pcbotdiel.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen