Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

De Noordwijkse methode

Het onderwijsconcept wat wij hanteren op de onze school is de Noordwijkse methode. Deze methode gericht op thematisch onderwijs waarbij kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen, onderzoekend en ontdekkend kunnen leren en hun eigen leren vorm kunnen geven.

De website van de Noordwijkse methode »

OARSPRONG

Stichting Oarsprong  

ONDERWIJS VAN NU. BASIS VOOR DE TOEKOMST.

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!  


De Greide is onderdeel van Oarsprong.