Onze school  |  Groepen

Groepsindeling schooljaar 2020-2021

GROEP 1/2/3juf Sita/juf Joséjuf Sita/juf Sannejuf Sita/juf Annie/juf Sannejuf Annie/juf Sannejuf Annie/juf José
Groep 4/5juf Shannajuf Shannajuf Shannajuf Shannajuf Shanna
Groep 6/7meester Gjalt/juf Patriciajuf Patriciameester Gjaltjuf Patriciameester Gjalt
Groep 8meester Remcomeester Remcomeester Remcomeester Remcomeester Remco