Links

PCBO Tytsjerksteradiel Bernemienskip De Greide is één van de 14 basisscholen van de Vereniging voor Protestantants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Jistrum De website van Jistrum/Skûlenboarch.
Scholen op de kaart Op deze site vindt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van alle basisscholen.
CJG Via de site 'Centrum voor Jeugd en Gezin) kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien.
Vragen over onderwijs?

5010 is dé vraagbaak voor ouders van schoolgaande kinderen. 
Bel voor gratis informatie 0800-5010 of kijk op www.5010.nl