Nieuws

Beste ouders/verzorgers, 
Op dit moment zijn er weinig opvang mogelijkheden in het dorp. Graag zouden wij in beeld krijgen of hier ook (meer) behoefte naar is. Op dit moment wordt er door Kind Vandaag op maandag en donderdag buitenschoolse opvang geboden. 
Mocht u behoefte hebben aan meer opvang zou u dan het volgende aan kunnen geven: 

– Voor hoeveel kinderen u opvang nodig heeft en welke leeftijd de kinderen hebben
– Welke soort opvang, dus voorschoolse opvang/naschoolse opvang of dat u dagopvang nodig heeft (voor baby’s/peuters)
– Op welke dagen u deze opvang nodig heeft 
Graag hoor ik uiterlijk vrijdag 6 maart of u interesse heeft in (extra) opvang. U kunt mij hier over mailen/bellen of natuurlijk even langskomen op school. 

Met vriendelijke groet, 
Dineke van der Zee