Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht heeft, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Oarsprong: mevr. A. Hamstra. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-49493156.

 

Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen met iemand die ze kennen. Daarom is er pr school een contactpersoon waar u met uw eventuele klacht terecht kunt. Voor onze school is dat Jacqueline Dijkstra.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook {BMS DeSchool} is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

 

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 

Klik hier om naar onze pagina op de website van scholenopdekaart.nl te gaan.

 


 

Calamiteiten

Bij calamiteiten op school (ontruiming) worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht dat zij hun kind kunnen ophalen bij de sportzaal. Bij de overige calamiteiten beslist de directie hoe gehandeld zal worden.

Hieronder vindt u de laatste informatie die betrekking heeft op het Corona virus.

Voor de handreiking bij neusverkouden kinderen 〉klik hier.
Coronaprotocol 〉klik hier
Beslisboom verkouden kind 〉klik hier
Gezondheidscheck 〉klik hier

Geachte ouders, verzorgers,

Het coronavirus breidt zich weer uit in Nederland en het is waarschijnlijk dat ook onze scholen er mee geconfronteerd worden. Hierbij informeren wij u over het beleid van onze stichting met betrekking tot ons handelen en de informatie die wij verstrekken in geval van een (verdenking van een) coronabesmetting van een medewerker of een leerling op de school van uw kind(eren).

Onderstaand lichten we verschillende scenario’s toe:

  1. Een medewerker/leerling wordt getest op corona
    Van onze medewerkers verwachten wij dat, in geval van klachten, zij zich laten testen in het belang van collega’s en leerlingen. De medewerker/leerling blijft thuis tot de uitslag bekend is. Broertjes en zusjes van de betreffende leerling kunnen gewoon naar school. Omdat in de meeste gevallen de uitslag van de test negatief is, wordt u hierover niet geïnformeerd. Ook als de uitslag negatief is, wordt u niet geïnformeerd. De medewerker/leerling gaat de eerstvolgende werkdag weer aan het werk/naar school.  
  2. De medewerker/leerling blijkt positief getest op corona
    De GGD wordt direct ingelicht en de school volgt het gegeven advies. De kans op sluiting van de school voor de duur van 10 dagen, is in dit scenario groot. U wordt direct geïnformeerd over de maatregelen die worden genomen. Uiteraard start in geval van sluiting de noodopvang en het thuisonderwijs zo snel mogelijk. Omdat wij willen voorkomen dat u dit uit het nieuws verneemt, informeren wij alle ouders van alle leerlingen van PCBO Tytsjerksteradiel over een sluiting van één van onze scholen. In principe heeft een tijdelijke sluiting van een school geen gevolgen voor het onderwijs op een andere school binnen onze stichting.    
  3. Een medewerker/leerling gaat uit voorzorg in thuisisolatie, vanwege contact met een coronapatiënt, maar heeft geen klachten.
    Iemand die geen klachten heeft, kan niet worden getest. Als er geen klachten zijn, is er nog geen reden voor ongerustheid. Omdat wij verwachten dat het regelmatig gaat voorkomen dat een medewerker/leerling uit voorzorg thuis blijft, wordt u hierover niet geïnformeerd. De medewerker/leerling gaat/kan de eerstvolgende werkdag na de thuisisolatie weer aan het werk/naar school.

Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en nemen zo nodig specifieke maatregelen als de situatie daarom vraagt.  Wij volgen in principe de richtlijnen en adviezen van de GGD, RIVM en de PO Raad, maar als er aanleiding toe is, kan er maatwerk worden toegepast. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind(eren).

Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op www.rivm.nl/hygienerichtlijnen en voor actuele informatie over het virus verwijzen we u naar www.rivm.nl/nieuws. Tevens vindt u als bijlage het coronaprotocol.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.