Informatie

Vrij vragen

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat telefonisch of schriftelijk bij ons melden. Andere verlofaanvragen moeten schriftelijk bij de directie ingediend worden. U kunt het formulier op school aanvragen of hier downloaden.Voor nadere informatie kunt u de verlofregeling raadplegen. U kunt dan nagaan of uw verzoek binnen de regelgeving valt.