Informatie

Calamiteiten

Bij calamiteiten op school (ontruiming) worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht dat zij hun kind kunnen ophalen bij de sportzaal. Bij de overige calamiteiten beslist de directie hoe gehandeld zal worden.